Välj en sida

Text i Billedkunst nr 7 ”Lys i mörket” av Hanne Hammer Stien 08.12.2009

Ulrika Pihlströms Svart serie har som tittelen antyder mørke undertoner, og her har kunstneren aktualisert
alvoret i miljøspørsmåletgjennom å skape et futuristisk noir-univers.
Grepet fenger i stor grad, til tross for at tekstbrokkene fjerner noe av dets umiddelbarhet og gjennomslagskraft.
Ulrika Pihlströms del av utstillingen, ≪Svart serie≫, frembringer det narrative grepet, i kombinasjonen mellom
tekst og bilde, et overraskende moment. Bilder av tre drapsofre med tilhørende tekst skaper et fremtidsscenario.
Det beretter om politikere som i sin egen tid lot vare å ta ansvar 
i forhold til miljøsporsmål på ulike vis blir drept
rundt 2020. Jeg har tenkt på det for; hvordan vil var tids handlinger, eller ikkehandlinger, bli sett på i fremtiden?
Vil vi bli stilt til ansvar for de valg vi gjør, eller ikke gjør, i fremtiden? I Philströms scenario er 
1enden ikke
hverdagsmennesket. Hun ansvarliggjør i stedet en ikke identi1sert maktelite. 
Gråtonene, de små formatene og en
gjennomgående estetisk minimalisme i 
utstillingen, gjør kritikken antydende i stedet for pågående på tross av at
fotogra1ene 
av drapsofrene er brutale og konkrete. Fremtidsscenariet gir mening til resten av arbeidene som i
større grad skaper fragmenterte bilder av truet natur, og utagerende kultur. Fragmentene viser til oljeutslipp og
klimaendring, bakteriebomber og 
losjer.
Det politiske budskapet i Philströms arbeid sniker seg på betrakteren som går i dybden,
og refleksjonen kan således fortsette på vei fra Tromsø Kunstforening.

Text av Maria Veie Sandvik Underskog, Frekk forlag.  Bevegelser nå i norsk kunst og musikk 2010
”Ved det store havet mellom de snøhvite fjellene, viste Tromsö kunstforening Mørketidsutstillingen. 
Tittelen understryker naturen som premissleverandør. Ulrika Pihlström (f. 1964) utstilte serien Svart serie deriblant
videoverket Svalbard (2009),som ble projisert i lav kontrast mot endeveggen. Man kunne skimte framtidsfartøy
som fløy ut fra en havn;det nye Svalbard? Gjennom fotografier av drapsofre knyttet Pihlström sig upp mot de
makabre tegningerne til Goya.”